Czas pierwszej wojny światowej

W czasie pierwszej wojny światowej, w ogniu walk znalazła się także część powiatu sanockiego. Szczególnie zacięte boje trwały na linii Wisłoka, w ich wyniku ucierpiały m.in. Zarszyn, Długie, Sanoczek i Bukowsko. Wskutek ostrzału artyleryjskiego zniszczeniu uległo wiele domów, były też ofiary wśród ludności cywilnej. Zahamowana została produkcja nielicznych zakładów przemysłowych, ludność gnębiona była kontrybucjami na rzecz wojska, większość mężczyzn w wieku poborowym wcielono do armii austriackiej. Jesienią 1918 roku ziemia sanocka odzyskała, po wieloletniej niewoli, niepodległość.

Regały paletowe
http://www.log-system.pl/2,regaly-paletowe.html
Dostawca kompleksowego wyposażenia magazynów.
Nasze produkty odznaczają się najwyższą jakością.

Podobne wpisy