Cmentarz komunalny

Ulicą Kościuszki, a następnie Rymanowską dochodzimy do starego cmentarza komunalnego. Znajduje się tu mauzoleum z prochami kilkuset mieszkańców Sanoka, zamordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Na tablicach umieszczone są ich nazwiska. Widoczny z daleka wysoki obelisk oznacza miejsce, w którym znajdują się kwatery z grobami żołnierzy radzieckich, poległych przy wyzwalaniu ziemi sanockiej.

Podłoga tarasowa Warszawa
http://vipparkiet.pl/producent/podlogi-tarasowe
Dobierzemy dla Ciebie podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon sprzedaży w Warszawie.

W części północno-wschodniej cmentarza znajdują się mogiły żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i w okresie walk z ukraińskim nacjonalistycznym podziemiem. Pośród nich pomnik z wyobrażeniem Krzyża Virtuti Militari. Na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej są także groby poległych w czasie powstań: listopadowego i styczniowego oraz z okresu I wojny światowej.

Ulica Mickiewicza, a następnie bulwarem biegnącym nad Sanem dotrzeć możemy do mostu łączącego miasto z dzielnicą Biała Góra. Na prawym brzegu rzeki znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych Sanoka – park etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego (siedziba dyrekcji i administracji – ul. Traugutta 3).