Najazd hitlerowski

Najazd hitlerowski zahamował rozwój powiatu, rozpoczęło się bezwzględne eksploatowanie okupowanych ziem, prześladowano i mordowano ludność polską i żydowską. Hitlerowcy znaleźli sprzymierzeńców w nacjonalistach ukraińskich. Profaszystowskie organizacje ukraińskie wykazały się szczególną bezwzględnością w traktowaniu Polaków, aktywnie uczestniczyły w eksterminacji Żydów. Setki patriotów trafiły do więzień, obozów koncentracyjnych. Bez sądów i wyroków rozstrzeliwano niewinnych ludzi. Miejscem straceń było m.in. wzgórze Gruszka koło Tarnawy Górnej. Mordu na sanockich Żydach dokonano w lesie koło Zasławia. W Olchowcach założono obóz dla jeńców radzieckich – pochłonął tysiące ofiar.

Prześladowania rodziły ruch oporu. Dużą aktywność przejawiała na tym terenie Armia Krajowa, organizatorka akcji zbrojnych, aktów sabotażu. W powiecie działały także ugrupowania Batalionów Chłopskich, a pod koniec wojny – partyzantka radziecka.

W sierpniu 1944 roku większa część obszaru powiatu została wyzwolona przez Armię Radziecką. Tragicznym żniwem okupacji była śmierć ponad 10 tys. Polaków i około 8 tys. Żydów, dewastacja zakładów przemysłowych, zniszczenia materialne.

Podobne wpisy