Okupacja

Okupacja przyniosła mieszkańcom Sanoka bezmiar cierpień i upokorzeń, więzienie zapełniło się patriotami, ludźmi usiłującymi przedostać się przez zieloną granicę na Węgry, żołnierzami podziemia. 5 lipca 1940 roku hitlerowcy rozstrzelali na wzgórzu Gruszka 118 działa-czy politycznych i członków mchu oporu przywiezionych tam z sanockiego więzienia. Jesienią 1942 roku wymordowano sanockich Żydów. Wielu sanoczan trafiło do obozów koncentracyjnych, zginęło w walce z okupantem. Hitlerowcy niszczyli wszelkie ślady kultury narodowej, zburzyli pomnik Tadeusza Kościuszki w Sanoku i Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie. Wywieziono księgozbiory bibliotek, cenne zabytki Muzeum Ziemi Sanockiej. Na terenie Sanoka istniał również hitlerowski obóz

Podobne wpisy