Plac Pokoju

Z Rynkiem sąsiaduje plac Pokoju. W pierzei południowej: kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Pierwotny, pod wezwaniem Michała Archanioła, ufundowany według tradycji przez Kazimierza Wielkiego i uposażony przez Władysława Jagiełłę (brał w nim ślub z Granowską), spłonął w 1680 roku. Został odbudowany w 1705 roku staraniem księdza Franciszka Goźlińskiego, proboszcza sanockiego. Spłonął ponownie w 1782 roku, resztki | budowli rozebrano na polecenie władz austriackich. Budowę obecnego obiektu zakończono w 1886 roku. W jego wnętrzu, w prawej nawie, renesansowy ołtarz oraz płyta nagrobna Sebastiana Lubomirskiego, starosty sanockiego, zmarłego w 1558 roku. Płytę tę znaleziono w 1892 roku podczas prac ziemnych w miejscu, gdzie stał stary kościół. Po obu stronach wejścia głównego – płyty pamiątkowe. Jedna z popiersiem Jana III Sobieskiego, umieszczona z okazji 250- lecia odsieczy wiedeńskiej, druga zaś odsłonięta w 1910 roku, w czasie obchodów 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

W pierzei zachodniej placu Pokoju stoi budynek wzniesiony z kamienia – tzw. dom misjonarski- Jest to również dzieło Franciszka Goźlińskiego. We wnętrzu dobrze zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. W ścianach izb głębokie, prostokątne wnęki. Okna we wnękach opatrzone kratami przewlekanymi.

Podobne wpisy