Rzeka Biebrza

Biebrza to rzeka, która znajduje się w północno-wschodniej części Polski, stanowi prawy dopływ rzeki Narwi. Jej długość to w przybliżeniu sto sześćdziesiąt pięć kilometrów, a jej powierzchnia dorzeczna to siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych. Źródło rzeki Biebrzy wychodzi od południowej strony Nowego Dworu, miejscowości położonej na Podlasiu. Ujście Biebrzy to rzeka Narew, a co istotne, to fakt, że łączy się w Niemniem. To co charakterystyczne dla rzeki Biebrzy i co stanowi o jej uroku to jej asymetria dorzecza. Asymetria polega na tym, że o wiele bardziej rozwinięte jest dorzecze prawobrzeżne, stanowi bowiem siedemdziesiąt pięć procent całego dorzecza, z łatwego rachunku wynika, iż lewobrzeżne dorzecze to dwadzieścia pięć procent. Rzeka Biebrza płynie swoją pradoliną i co ciekawe ma największą w Polsce retencyjną pojemność. Bardzo charakterystyczne dla tej rzeki jest to jak wygląda ona wiosną, kiedy są roztopy, ponieważ tworzy ona wówczas bardzo rozległe rozlewiska. Rzeka Biebrza ma swoje baseny, środkowy oraz południowy. Basenem środkowym określa się szeroką, rozległą przestrzeń, która ciągnie się od Kępy Sztabińskiej, aż do przewężenia w okolicach miejscowości Osowiec. Natomiast basen południowy, znajduje się na południe od tej miejscowości.

Podobne wpisy