Schyłek XIX wieku

Schyłek XIX wieku przyniósł wzrost znaczenia miasta, zaliczano je do grupy najbardziej rozwiniętych w Galicji. W 1857 roku powstał w Sanoku szpital obwodowy, w 1867 utworzono Dyrekcję Skarbu dla 6 powiatów. w 1885 – Sąd Obwodowy. W 1880 założono gimnazjum, w 1903 powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. Na odrębną wzmiankę zasługuje Polskie Towarzystwo „Sokół”. Inicjatorem założenia oddziału „Sokoła” w Sanoku był młody, zapalony lekarz i społecznik – Karol Zaleski. 28 czerwca 1889 roku odbyło się pierwsze zebranie Towarzystwa, na którym powołano za-rząd. Na jego czele stanął dr Karol Petelenz, dyrektor gimnazjum. W skład władz „Sokoła” wchodzili ponadto dr Jan Raaek – lekarz powiatowy, Roman Vetulani – profesor, Stanisław Biega, Feliks Giela,